Danh ngôn về cuộc sống

THÔNG TIN GIÁO DỤC 24/24

Hổ trợ trực tuyến

 • (Vô Thường)
 • (ntn_dau)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Ảnh ngẫu nhiên

300pxDen_Mac_Dinh_Chi.jpg 270.jpg DAO_NHUNG.jpg 1.gif Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_lam_so_1.flv 008_Dao_Nhung.jpg N.jpg Songcoichvibietvothuong.jpg Danhngoncuocsong220.jpg NOI_AY_CON_TIM_ME.swf FunPhotoBox1152701303cwzzgf.gif IMG_38591.jpg 1166.jpg WP_20150919_23_00_39_Pro.jpg

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Gốc > Tư liệu dành cho lớp 7 >

  LOÀI CÂY EM YÊU

  http://myvietnam.vn/albums/userpics/12725/Cay_bang.jpg

  Trước ngõ nhà em có một cây Bàng. Cây Bàng này do Bố em trồng, có lẽ nó cũng xấp xỉ tuổi em. Từ lâu cây Bàng đã gắn bó với em như một người bạn thân thiết.

  Trải qua bao nắng, mưa, gió, bão... nhưng cây Bàng vẫn hiên ngang đứng đó: Xanh tươi và lớn lên theo thời gian.

  Dáng cây hơi nghiêng. Thân cây to và thẳng, vỏ cây xù xì và có màu nâu sẫm, cành Bàng to, vươn dài, lá Bàng trông như những bàn tay đang vẫy, lấp ló ẩn hiện những chùm quả.

  Mùa thu đến, những chiếc lá xanh mướt chuyển dần sang màu đỏ tía. Mỗi cơn gió heo may thoảng qua làm những chiếc lá khẽ đung đưa, đung đưa.

  Gió bấc tràn về, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của Mùa đông. Luồng gió dường như mạnh hơn, cuốn theo cả những chiếc lá còn sót lại cuối thu. Cây Bàng chỉ còn lại những cành khẳng khiu trong giá rét. Tuy vậy khi nhìn nó, ta vẫn cảm nhận được sự tiềm ẩn của một sức sống mãnh liệt.

  Khi những hạt mưa bay lất phất báo hiệu mùa xuân về, cây Bàng như được hồi sinh, từ đầu cành những búp non thi nhau đâm chồi nảy lộc. Những chú chim nhỏ nhảy nhót đùa vui theo vũ điệu bất tận của Mùa xuân.

  Những trưa hè, em và các bạn thường ngồi chơi dưới tán lá Bàng. Chúng em nhặt những chiếc lá Bàng rơi làm những chiếc "mũ đội đầu", những chú "nghé con" ngộ nghĩnh và cả những chiếc "vương miện" xinh xắn nữa. Trong ký ức của em, kỷ niệm về cây Bàng  cùng những người bạn nhỏ trong ngõ xóm là những gì thân thương nhất!

  Em chưa bao giờ nghĩ rằng, cây Bàng sẽ rời xa tuổi thơ của em. Thế rồi một hôm đi học về, em thấy các chú công nhân của Công ty Môi trường Đô thị đến để chặt cây. Em ngạc nhiên không hiểu vì sao nên đến gần để hỏi. Một chú trả lời: " sắp đến mùa bão rồi, các chú chặt đi đề phòng bão làm đổ cây". Em đứng như chôn chân xuống đất, lặng người đi nhìn cây bàng đang bị chặt dần những cành đẹp nhất, cho đến lúc cây Bàng chỉ còn trơ lại gốc...

  Mất cây Bàng, em như mất đi một người bạn đã lớn lến cùng em, vui chơi cùng em, chứng kiến bao chuyện vui buồn của em và các bạn...

  Nhưng rồi thời gian trôi đi, nỗi nhớ cây Bàng trong lòng em cũng nguôi ngoai dần, học tập bận rộn khiến em cũng không còn nhiều thời gian để nghĩ đến cây bàng nữa.

  ... Cho đến một buổi chiều, mưa xuân lất phất bay, em đang ngồi học bài bên cửa sổ, bất chợt em nhìn ra cổng, nơi có cây Bàng thân thương. Những chồi non đang nhú lên từ gốc cây xù xì cằn cỗi. Một sự sống mới lại bắt đầu hồi sinh!

  Kỷ niệm về cây Bàng sẽ còn đọng mãi trong tâm trí em. Giờ đây em còn có thêm một niềm vui nho nhỏ là được chăm sóc những mầm non mới được hồi sinh kia. Em hy vọng trong một thời gian ngắn nữa, các em nhỏ sẽ lại được đùa vui dưới tán lá Bàng ./.

  ST


  Nhắn tin cho tác giả
  Đào Thị Nhung @ 05:49 15/10/2009
  Số lượt xem: 10217
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar
  Kỷ niệm về cây Bàng sẽ còn đọng mãi trong tâm trí em. Giờ đây em còn có thêm một niềm vui nho nhỏ là được chăm sóc những mầm non mới được hồi sinh kia. Em hy vọng trong một thời gian ngắn nữa, các em nhỏ sẽ lại được đùa vui dưới tán lá Bàng ./.
  No_avatar

  bài này hay thiệt đó

  công nhận lun á

  No_avatar
  hu hu co tui bat gioi han 3 de : tre, phuong, dua nen ko copy dc huhu
  No_avatar

  Thêi th¬ bÐ d­íi m¸i tr­êng tiÓu häc lµ qu·ng thêi gian h¹nh phóc nhÊt cña mét ®êi ng­êi. Mçi khi nhí vÒ thêi th¬ Êu, qu¸ khø l¹i gîi lªn trong t«i nçi nhí b¹n bÌ, thÇy c« , m¸i tr­êng tha thiÕt vµ mét loµi c©y mµ t«i v« cïng yªu quý, tr©n träng. Loµi c©y Êy ®É qu¸ quen thuéc víi tuæi th¬ cña mçi ng­êi. Mét nhµ v¨n ®· gäi nã víi c¸i tªn th©n th­¬ng: c©y “hoa häc trß”.

       Ngµy ®Çu tiªn tíi tr­êng, t«i ®· ng©y ngÊt tr­íc mµu l¸ xanh non m­ît mµ Êy. T«i v« cïng thÝch thó khi ®õng tr­íc mét “c©y me khæng lå”. C¸i ý nghÜ ng©y th¬ ngµy Êy t«i vÉn gi÷ m·i trong lßng kÓ c¶ b©y giê- khi t«i ®· rêi xa m¸i tr­êng tiÓu häc th©n th­¬ng.

       Ngµy chia tay m¸i tr­êng, tõng chiÕc l¸ ve vuèt v­¬ng vÊn trªn m¸i tãc t«i. T«i ®· khãc, buån v« cïng v× ph¶i xa b¹n bÌ, thÇy c«, c©y ph­îng vµ m¸i tr­êng tiÓu häc- n¬i ®· l­u gi÷ nh÷ng kØ niÖm ®Öp nhÊt trong tuæi th¬ t«i. Trong giê phót chia tay ®Çy c¶m ®éng Êy, t«i chît thÊt ph­îng ®¸ng yªu vµ gÇn gòi biÕt nh­êng nµo! Víi t«i, ph­îng vÉn m·i lµ 1 ng­êi b¹n gÇn gòi, tri ©m, tri kØ cña t«i, cïng chia sÎ nh÷ng kØ niÖm vui buån . Phuîng vÉn m·i sèng trong t©m hån t«i, t©m hån mét con ng­êi th¬ d¹i.

     Thu vÒ, l¸ ph­îng ng¶ sang mµu vµng. Tõng ®ît, tõng ®ît l¸ rông t¹o thµnh nh÷ng tÊm th¶m vµng d­íi gèc ph­îng. Chóng t«i th­êng nhÆt l¸ rông ch¬i nÊu bÕp hay tung lªn ®Çu nhau thµnh nh÷ng chiÕc vßng nh­ v­¬ng miÖn. Cã nh÷ng lóc l¹i tung lªn tr¶ l¹i cho c©y nh­ng nã ch¼ng thÓ trë l¹i cµnh, mµ r¬i xuèng ®Êt råi nã ng©y th¬ ng­íc nh×n lªn, mØm c­êi …Chóng t«i th­êng lÊy qu¶ ph­îng ®Ó ch¬i trß trËn gi¶ hay lÊy h¹t cña nã ®Ó chia nhau ¨n. Ph­îng gäi vÒ bao kØ niÖm cña tuæi häc trß…

        §«ng ®Õn, HS ph¶i trèn trong líp ¸o dµy, tr«ng ch¼ng kh¸c g× nh÷ng chó gÊu b«ng ®¸ng yªu. Ph­îng vÉn ®ïa nghÞch víi c¬n giã mïa ®«ng, vÉn mØm c­êi h¹nh phóc.S©n tr­êng l¹nh lÏo nh­ng vÉn Êm ¸p bëi b­íc ch©n häc trß. Ph­îng vÉn cïng chóng t«i ®ïa vui, cïng ch¹y nh¶y d­íi nh÷ng c¬n giã l¹nh lÏo. Ph­îng ng­íc nh×n bÇu trêi x¸m xÞt, mong sao ®«ng qua nhanh. Ph­îng còng gièng nh­ mét ng­êi b¹n, biÕt quan t©m ®Õn lò häc trß chóng t«i ®Êy chø! Nh÷ng ngµy l¹nh lÏo cuèi cïng tr«i ®i, n¾ng vµng trë l¹i s­ëi Êm s¾c trêi.

       Xu©n vÒ, s©n tr­êng rén lªn mét niÒm vui. HS trë l¹i tr­êng sau nh÷ng ngµy ngØ tÕt vui vÎ cµng lµm kh«ng khÝ thªm rén r·. Chóng t«i trß chuyÖn say s­a vÒ nh÷ng ngµy ®i ch¬i tÕt, ph­îng ch¨m chó l¾ng nghe. Nã l¹i mØm c­êi hiÒn dÞu, th©n th­¬ng.Ch­a kÞp gi· biÖi mïa xu©n th× mïa «n thi ®· ®Õn…

        HÌ vÒ, mïa thi còng tíi. Ph­îng mõng khi thÊy nh÷ng ®øa bÐ cña nã häc hµnh ch¨m chØ nh­ng còng kh«ng giÊu ®­îc nçi buån chia tay. Lóc Êy, HS míi ®Î ý tíi mµu hoa häc trß ®á t­¬i trªn nhµnh l¸. §øa nµo ®øa Êy say s­a ng¾m nh×n kh«ng biÕt ch¸n. Hoa ph­îng ®µy kiªu sa nh­ng cã nÐt g× thÇm kÝn ®Õn mª say. Mçi lÇn nh×n lµ mét lÇn thÝch thó, mçi lÇn nh×n lµ mét lÇn ghi nhí, lµ mét lÇn thÊy yªu th­¬ng ph­îng h¬n. K× thi s¾p tíi råi, lßng HS gièng nh­ c©y ph­îng – b¨ng khu©ng, xao xuyÕn ®Õn båi håi. Nh÷ng ngµy cuèi cïng chóng t«i tíi líp lµ lóc c©y ph­îng rùc rì, t­¬i t¾n nhÊt. D­êng nh­, c©y hoa häc trß muèn tr­íc khi chóng t«I rêi khái c¸nh cæng tr­êng tiÓu häc, trong lßng ai còng chØ l­u gi÷ nh÷ng  kØ niÖm ®Ñp. Ba ngµy…hai ngµy …mét ngµy…Buæi cuèi cïng råi, chóng t«i lÆng lÏ b­íc ®i, hoa ph­îng r¬i trªn m¸i tãc còng kh«ng lµm ai ®Ó ý. C¸nh cæng tr­êng ®ãng l¹i, ph­îng nång nµn nh×n theo bãng d¸nh nh÷ng ®øa häc trß th©n yªu.

          C©y ph­îng mïa nµo còng ®Ñp nh­ng nã ch­a bao giê ®Ñp b»ng lóc nµy, khi bµn tay t«i ch¹m vµo th©n c©y xï x×  cña nã. Nh÷ng vÕt sên Êy Èn chøa v« vµn kØ niÖm. Mai ®ay, dÉu cã ®i ®Õn bÊt cø n¬i nµo th× h×nh ¶nh cña c©y ph­îng vÉn ngù trÞ vÜnh h»ng trong tr¸i tim t«i nh­ ngän nÕn kh«ng bao giê t¾t. ¤i! Ph­îng vµ tuæi th¬ míi tuyÖt vêi lµm sao!

        

  No_avatar

  bài này cũng đk, nhưng hơi lạc đề sao ý:d:d

   

  Avatar

   

   Chúc Cô giáo  Đào Nhung một ngày 20/10 thật là ý nghiã,vui tuơi tràn ngập hạnh phúc 

  No_avatar

  Tôi thấy bài Này CUng~ DC nhung CO Cái j thiếu thiếu cơ =:)

   

   

  Ngạc nhiên

   

   

   

   

   

   

   

   

  No_avatarf

  cung d.c nhung con thieu cai gj aLưỡng lự

  Avatar

  cũng đc, chứ k hay lắmLưỡng lự

   
  Gửi ý kiến

  CLICK VỀ ĐẦU TRANG